Welkom bij Bits of Charity. Deze website dient als aanvulling op de facebookpagina "Stichting Bits Of Charity" en is in het leven geroepen om informatie te verschaffen over de stichting.

De stichting draait volledig op donaties en giften. Daarom willen we iedereen vragen om gebruikte computers en andere hardware (jonger dan vijf jaar) niet weg te gooien, maar aan deze stichting te schenken. Uiteraard behandelen we alle hardware op een dusdanige manier dat de oorspronkelijke data niet meer uit te lezen is.

Beschikt u over hardware en denkt u dat deze nog bruikbaar is? Mail dan naar info en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Hier vindt u onze financiële jaarverslagen. In principe hebben we geen tot weinig kosten en de kosten die we maken proberen we zelf te dragen. Hierdoor kan het zijn dat de financiële jaarverslagen zeer summier zijn.

Rapport 2014

Rapport 2015

Stichting "Bits Of Charity" is een vrijwilligers organisatie die zich richt op het belangeloos beschikbaar stellen van (veelal gebruikte) computers en aanverwante hardware en diensten. Dit doen we voor mensen die van een minimaal inkomen rond moeten komen en die voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen een computer nodig hebben. De stichting heeft geen winstoogmerk en is dus afhankelijk van donaties van bedrijven en/of particulieren. De stichting is opgericht op 1 september 2014 en heeft een ANBI status.

Het oorspronkelijke initiatief voor het belangeloos schenken van hardware ligt bij Theo van Kerkoerle, welke helaas niet meer op de voorgrond meewerkt, maar achter de schermen nog actief is. Om verschillende redenen is de keuze gemaakt om verder te gaan als stichting. Het bestuur van de stichting (Jorg van Berlo en Anthony Hendrickx) coördineert de distributie van en het onderhoud aan de geleverde hardware. Hiervoor ontvangen zij geen vergoeding in de vorm van een salaris en eventuele onkosten die worden gemaakt worden veelal uit eigen zak betaald.