Stichting "Bits Of Charity" is een vrijwilligers organisatie die zich richt op het belangeloos beschikbaar stellen van (veelal gebruikte) computers en aanverwante hardware en diensten. Dit doen we voor mensen die van een minimaal inkomen rond moeten komen en die voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen een computer nodig hebben. De stichting heeft geen winstoogmerk en is dus afhankelijk van donaties van bedrijven en/of particulieren. De stichting is opgericht op 1 september 2014 en heeft een ANBI status.

Het oorspronkelijke initiatief voor het belangeloos schenken van hardware ligt bij Theo van Kerkoerle, welke helaas niet meer op de voorgrond meewerkt, maar achter de schermen nog actief is. Om verschillende redenen is de keuze gemaakt om verder te gaan als stichting. Het bestuur van de stichting (Jorg van Berlo en Anthony Hendrickx) coördineert de distributie van en het onderhoud aan de geleverde hardware. Hiervoor ontvangen zij geen vergoeding in de vorm van een salaris en eventuele onkosten die worden gemaakt worden veelal uit eigen zak betaald.